Charles

Braeutigam

24/12/1910

Piszki

ledig

Budapest

Ungarn

Maurer

48.296471

11.901762

Erding