Wenzel

Jirik

28/07/1922

Strazov

ledig

Strazov

Tschechien

Schlosser (Motoren)

48.340152

11.93399

Erding