Henryka

Sadowska

28/02/1921

Piotrkow Trybunalski

ledig

Piotrkow Trybunalski

Polen

Lagerarbeiter/in

48.311186

11.922974

Erding